Adams Centrum Handlowe, ul. Górnośląska 17, Żary

Datenschutzerklärung

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI E-ADAMS.PL

Poszanowanie prawa do prywatności i zapewnienie Państwa bezpieczeństwa to priorytet dla naszego Serwisu. Niniejszy dokument zawiera informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o użytkownikach naszej strony internetowej www.e-ADAMS.pl (zwanej dalej Serwisem). Pomogą one zrozumieć obowiązującą u nas politykę prywatności.

1.1. Pliki COOKIES (tzw. CIASTECZKA)
to niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika strony internetowej w czasie korzystania z niej. Zawarte w nich informacje mogą być odczytane przez urządzenie przy ponownych odwiedzinach Serwisu – służą one celom statystycznym Serwisu oraz do zapamiętania preferencji użytkownika (np. rozmiar czcionki, przeglądane produkty lub język strony). Ich zachowanie może przyśpieszyć i ułatwić przyszłe korzystanie z Serwisu. Tworzone przez nasz Serwis statystyki plików cookies nie zawierają danych osobowych i są anonimowe, pomagają nam w ustaleniu w jaki sposób użytkownicy przeglądają Serwis i korzystają z jego usług, co pomaga nam w jego rozwijaniu. Opisywane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia na którym są zapisywane.

1.2. Jakich plików cookies używa e-ADAMS.pl?
Domyślnie Twoja przeglądarka internetowa dopuszcza przechowywanie plików na komputerze użytkownika. W każdym momencie można te ustawienia zmienić, dodać wyjątki od reguły, a nawet całkowicie zablokować możliwość zapisywania ciasteczek. W takim wypadku wciąż będą mogli Państwo korzystać z naszego Serwisu, ale jego funkcjonalności mogą być ograniczone. Niezmienianie tych ustawień jest równoznaczne ze zgodą na zapisywanie i przechowywanie wykorzystywanych przez Serwis plików cookies.

Serwis automatycznie zapisuje logi systemowe użytkowników (niezależnie od ustawienia ciasteczek), które są przekazywane przez przeglądarki internetowe. Logi mogą zawierać informacje o: stronie internetowej z której nastąpiło przekierowanie na nasz Serwis, adresie IP, używanej przeglądarki i systemie operacyjnym, a także czas korzystania z Serwisu i ilość przesłanych danych. Informacje te nie są wiązane z danymi osobowymi i służą w szczególności do optymalizacji pracy serwerów i celom statystycznym. e-Markizy przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Jedyne dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy, to informacje podane przy wypełnianiu formularza zakupowego i rejestracji w Serwisie dobrowolnie podane przez Kupujących. Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) są niezbędne do uzyskania dostępu do określonych usług Serwisu.

2.2. Cel przetwarzania danych osobowych to wyłącznie zawarcie i realizacja zamówienia na warunkach opisanych w regulaminie Serwisu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące oferty Serwisu oraz złożonych ofert handlowych. Serwis nie zbiera świadomie danych osobowych pochodzących od osób niepełnoletnich, gdyż zgodnie z Regulaminem Kupujący musi mieć skończone 18 lat.

2.3. Państwa dane osobowe są chronione przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, a także przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.

2.4. Przechowywane przez Serwis dane zostaną usunięte po otrzymaniu informacji o pozytywnym zakończeniu realizacji Państwa zamówienia. Okres ten może się przedłużyć jeśli będziemy mieli taki obowiązek na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane te nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów świadczącym usługi na podstawie umowy z Serwisem.

3. INNE INFORMACJE

3.1. Serwis zawiera hiperłącza (odnośniki) do innych stron internetowych. Odwołujemy się do nich np. udostępniając multimedia. Informujemy, że strony te mogą posiadać inną politykę prywatności niż niniejsza – obowiązująca jedynie w Serwisie e-adams.pl – nie odpowiadamy za praktyki ochrony prywatności lub treść tych stron.

3.2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania zasad polityki prywatności w przypadku rozwoju serwisu, zmiany oprogramowania tudzież obowiązku prawnego.

3.3. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o uzyskanie wglądu, poprawienie lub usunięcie przechowywanych danych personalnych. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag do Polityki Prywatności prosimy o kontakt mailowy: sklep@e-adams.pl

4. Polityka Rodo

 1. Informacje ogólne Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.Dane osobowe: Administratorem Twoich danych osobowych jest:W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
  • poczty elektronicznej: sklep@e-adams.pl
  • poczty tradycyjnej: ul. Górnośląska 17, 68-200 Żary Adams Centrum Handlowe
  • telefonu: + 48 518518323

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
  • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
  • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
  • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
  • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
  • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
  • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
  • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

   Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

  • dane kontaktowe;
  • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
  • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
  • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
  • dane dotyczące usług marketingowych.

  Dobrowolność podania danych osobowychCzas przetwarzania danych

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

  Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.Odbiorcy danych osobowych

  • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
  • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego pod linkiem: Dostawcy

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

  • dostępu do danych osobowych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

   Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
  • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

  Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@e-markizy.pl.Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

  • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@e-markizy.pl .Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@e-markizy.pl.Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@e-markizy.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 2. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Skarga do organu nadzorczego
 4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Prawo do cofnięcia zgody
 6. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 7. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
 9. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 10. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@e-markizy.pl
 11. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
 12. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@e-markizy.pl
 13. Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
 14. Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@e-markizy.pl
 15. Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
 16. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
 17. Na podstawie RODO masz prawo do:
 18. Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 19. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.
 20. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
 21. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
 22. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 23. Kategorie odnośnych danych osobowych
 24. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 25. Centrum Handlowe Adams sp.j Łotoccy ul.Górnośląska 17 68-200 Żary
 26. Administrator danych osobowych
 27. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
 28. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
 29. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym www.e-adams.pl  (dalej jako „Sklep Internetowy“). Administratorem Sklepu internetowego jest Centrum Handlowe Adams sp.j Łotoccy ul.Górnośląska 17 68-200 Żary, , NIP: 9282078809,
Zapisz do PDF

Trwa generowanie dokumentu, poczekaj chwilę

Back Zapisz do PDF
Your cart email sent successfully :)