Adams Centrum Handlowe, ul. Górnośląska 17, Żary

Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU e-adams.pl

1. STRONY TRANSAKCJI

1.1. Właścicielem sklepu internetowego e-adams.pl jest firma Centrum Handlowe Adams Sp.j Łotoccy z siedzibą w Żarach przy ul.Górnośląskiej 17 w Żarach. 17/3; NIP 928-207-88-09, REGON 081178657
Nasza firma znajduje się na terenie firmy Adams Centrum Handlowe.

1.2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.

2. OFERTA

2.1. Sklep internetowy e-markizy.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.e-adams.pl  Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu osłon przeciwsłonecznych, których szczegółowy spis wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2.2. Zawartość sklepu internetowego e-adams.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy a jedynie ofertę kupna określonego towaru.

2.3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług.” Klient, składając zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub zamówienia usług w Sklepie. Proces zamawiania towaru rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Na Stronie produktowej Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, dostępności towaru, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy towaru. W celu dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji umowy.

2.4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia/oferty na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia (przycisk „zatwierdzam i chcę zapłacić”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.

2.5. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.

2.6. Dowodem zakupu w sklepie e-adams.pl jest paragon lub faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną na podstawie danych jakie dane zostały podane przy składaniu zamówienia.

3. ZAMÓWIENIA, OFERTY, PŁATNOŚCI, TERMIN DOSTAWY

3.1. Zamówienia/Oferty w sklepie e-adams.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej.

3.2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

3.3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez e-adams.pl dochodzi do złożenia oferty kupna towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym.

3.4. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty zakupu.

3.5. W przypadku braku towarów Klient jest o tym informowany. W szczególności dotyczy to produktów, które są w danej chwili niedostępne lub zgodnie z procedurą Producenta należy zamawiać je ze stosownym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Nabywca zawsze otrzymuje informację od sprzedającego o proponowanym terminie dostawy produktu. Sklep e-markizy.pl zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

3.6. Formy płatności – Klient otrzymuje do dyspozycji zazwyczaj następujące formy płatności: przelew tradycyjny na konto, pobranie (płatność przy dostawie produktów). Wpłata z góry na konto powinna nastąpić w okresie do 7 dni od złożenia zamówienia w sklepie (w treści przelewu dla szybszej identyfikacji podaj nazwisko na które zostało złożone zamówienie).
Ponadto niektóre produkty (szczególnie nietypowe i produkowane na wymiar) mogą nie podlegać 100% płatności przy pobraniu. Jest wtedy zazwyczaj wymagana wpłata niewielkiej zaliczki. Każdy produkt ma indywidualnie sprecyzowane warunki płatności.

3.7. Faktury VAT

3.7.1. Wartość brutto faktury VAT to wartość zakupionego produktu + koszty wybranej formy przesyłki.

3.7.2. Kupujący upoważnia sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

3.8. Przybliżony termin dostawy jest zazwyczaj podany w parametrach złożonego zamówienia. Termin realizacji dostawy przedmiotu może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, przeszkód technicznych, jak też niezależnych od Sprzedające opóźnień w dostawie (np. z winy producenta itp).

4. DOSTAWA, TRANSPORT, USZKODZENIA PRZESYŁEK, BRAKI

4.1. Dostawa towarów „drobnicowych” do 30kg i 2m długości: Przesyłki „drobnicowe” są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranego kuriera. Dostawa odbywa się zazwyczaj w przeciągu 24-48h (jednakże termin ten może ulec zmianie w zależności od zamówienia)

4.2. Dostawa towarów „gabarytowych” powyżej 30kg i powyżej 2m długości:

a) Ze względu na wielkość przesyłki, jest ona dostarczana dużym, ciężarowym autem powyżej 7,5tony dlatego należy zwrócić uwagę na możliwość podjazdu tego typu pojazdu pod wskazany adres dostawy.

b) Przewoźnik dostarcza przesyłkę pod wskazany adres, ale ze względu na jej gabaryty, nie ma obowiązku jej rozładowywania np. wnoszenia przesyłek na teren posesji klienta itp. (szczególnie dotyczy to przedmiotów ciężkich i długich np. markiz powyżej 30kg). Gdyby były jakiekolwiek trudności prosimy niezwłocznie poinformować o tym przewoźnika. ( w przeciwnym razie mogą być naliczone dodatkowe opłaty) (można również zmienić adres dostawy aby było możliwe dostarczenie towaru)

Prosimy również aby wskazany  przez Państwa nr. telefonu do kontaktu był aktywny  przez możliwy okres dostarczenia przesyłki  (czyli ok 24-72h od dzisiejszej wiadomości)

W przypadku przesyłki pobraniowej, odbiorca powinien przygotować odpowiednią kwotę do zapłaty kurierowi. W przypadku gdy klient nie będzie dysponował odpowiednią kwotą może zostać naliczona dodatkowa opłata za powtórne dostarczenie towaru.

3. USZKODZENIA PRZESYŁEK I BRAKI W DOSTAWIE

Kupujący jest bezwzględnie zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odbioru. Jeśli nosi on ślady uszkodzenia, może odmówić jego odbioru. Jeśli natomiast odbierze przesyłkę bez zastrzeżeń, przechodzi na niego ryzyko związane z ewentualnymi uszkodzeniami których nie można było stwierdzić wcześniej. Jeśli uszkodzenie nie zostało wykryte natychmiast a dopiero po otworzeniu przesyłki – kupujący musi najpóźniej w ciągu 3 dni od jej otrzymania spisać protokół szkody z dostarczającym kurierem lub osobą wyznaczoną przez firmę kurierską w tym zakresie i zgłosić szkodę u odpowiedniego kuriera/przewoźnika (najlepiej w dziale do tego dedykowanym).

Zamawiający ma czas na zgłoszenie reklamacji związanych z brakami w dostawie najpóźniej do 3 dni od daty dostawy towaru. Ewentualne zgłoszenia braków w dostawie po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie rozczeń z tytułu uszkodzenia towaru.

4. ZWROTY – Prawo odstąpienia od Umowy

4.1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu (nie dotyczy produktów – patrz pkt 4.8. (poniżej). W przypadku zwrotu należy wypełnić formularz, który można pobrać TUTAJ

4.2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.3. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu – Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności.

4.4. Zamawiający – Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4.5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5.3 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego – Konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.

4.7. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty wykonywane na wymiar i specjalne zamówienie, a w szczególności rolety, markizy, żaluzje, moskitiery)

Art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Prawo zwrotu nie obejmuje zamówień, które konsument oczywiście z pomocą przedsiębiorcy spersonalizował, ponieważ stworzenie produktu pod wymagania konsumenta może spowodować utrudnienie jego dalszej odsprzedaży w razie odstąpienia od umowy.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5. REKLAMACJE

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@e-adams.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Większość produktów objęta jest 2 letnią gwarancją, która przysługuje zakupowi konsumenckiemu (rachunek / paragon imienny). Zakupy na fakturę VAT (firma) oznaczają 1 rok gwarancji producenta.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Sklep internetowy e-adams.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6.2. Dane osobowe są niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych (faktura VAT), związanych z wysyłką zakupionych produktów (dokumenty nadawcze przesyłki) oraz służą wysyłce materiałów własnych sklepu e-adams.pl (biuletyn wysyłany drogą elektroniczną), na których otrzymywanie Kupujący wyrazi zgodę w trakcie rejestracji.

6.3. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. W celu poprawnej rejestracji użytkownik musi podać swoje prawdziwe dane: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail oraz NIP (w przypadku konta firmowego). Użytkownik proszony jest o aktualizowanie danych aby zgadzały się one ze stanem faktycznym.

6.4. Klient ma możliwość dokonania zakupu bez zakładania konta w sklepie.

6.5. Strona internetowa www.e-adams.pl wykorzystuje pliki cookies.

PEŁNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Do zawieranych transakcji podchodzimy bardzo sumiennie i tego samego oczekujemy od drugiej strony.

7.2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

7.3. W sprzedaży wysyłkowej dostępne są produkty, których oferta jest zamieszczona w części głównej sklepu. Sprzedaż pozostałych produktów wymaga konsultacji z obsługą sklepu e-adams.pl

7.4. Wszelkie informacje na temat produktów prezentowanych w ofercie sklepu e-markizy.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego e-markizy.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.

7.5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu  sklepu e-adams.pl

PONAD 25 LAT NA RYNKU!
Adams Centrum Handlowe

Począwszy od 1993 roku kolejne lata działalności to okres zdobywania doświadczeń, rozbudowy firmy, wzbogacania oferty handlowej i pozyskiwania coraz to większej grupy stałych klientów. We wrześniu 2008r. nastąpiła zmiana siedziby i otwarcie Centrum Handlowego Adams przy ul. Górnośląskiej 17 w Żarach.

Zapisz do PDF

Trwa generowanie dokumentu, poczekaj chwilę

Back Zapisz do PDF
Your cart email sent successfully :)