Domieszka przyspieszająca twardnienie FASTPROOF PLUS JURGA – 1L

Sprawdź cenę i aktualny stan w sklepie
Kontakt: info@e-adams.pl

Sprawdź cenę i aktualny stan w sklepie
możliwy dowóz w okolicach Żar

Domieszka przyspieszająca twardnienie FASTPROOF PLUS JURGA – 1L

Płynna domieszka przyspieszająca twardnienie betonów, zapraw murarskich i tynkarskich
Dozowanie: 1% do 2 % w stosunku do wagi cementu
Płynna letnia domieszka przyspieszająca twardnienie betonów, zapraw murarskich i tynkarskich, klejów, gdzie materiałem wiążącym jest cement. Poprawia urabialność mieszanki oraz ogranicza użycie wody zarobowej. Powoduje przyśpieszenie twardnienia zapraw i betonów bez utraty wytrzymałości początkowej i końcowej. Redukuje powstawanie naprężeń termicznych i spękań. Nie powoduje wykwitów i białych nalotów solnych. Domieszka bezchlorkowa, nie powoduje korozji zbrojenia stalowego.

letnia domieszka przyspieszająca twardnienie, fastproof plus jurga 1l, Płynna domieszka przyspieszająca twardnienie

FASTPROOF PLUS to płynna domieszka przyspieszająca twardnienie do betonów, zapraw murarskich i tynkarskich, klejów gdzie materiałem wiążącym jest cement. Preparat poprawia urabialność mieszanki oraz ogranicza użycie wody zarobowej. Powoduje przyśpieszenie twardnienia zapraw i betonów bez utraty wytrzymałości początkowej i końcowej. Redukuje powstawanie naprężeń termicznych i spękań. Nie powoduje wykwitów i białych nalotów solnych. Domieszka nie zawiera chlorków dzięki czemu nie powoduje korozji zbrojenia stalowego.

Sposób użycia

FASTPROOF PLUS powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową, dokładnie wymieszać. Zaleca się dozowanie w ilości od 1% do 2 % w stosunku do wagi cementu. W przypadku klejów cementowych, które posiadają różne ilości i rodzaje cementu dokładne dozowanie należy ustalić wykonując próby indywidualne dla danego zastosowania.
UWAGA: Zwiększając dozowanie następuje przyśpieszenie twardnienia, należy powoli zwiększać dozowanie oraz uważać aby nie przedozować domieszki. Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Bezpieczeństwo stosowania

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne, unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Ostatnio oglądane