Piana ogniochronna pistoletowa DEN BRAVEN GUNFOAM FIRE – 750ml

Piana ogniochronna w formie pistoletu. DEN BRAVEN GUNFOAM FIRE – 750ml

Den Braven Lgotyp
Cena

68,90 

/ szt.

Cena podstawowa

10 in stock

Piana pistoletowa DEN BRAVEN GUNFOAM:

DEN BRAVEN GUNFOAM FIRE – 750ml to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, do montażu, uszczelnień i wypełnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

Właściwości produktu:

  • Trudno zapalna
  • W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów
  • Odznacza się poprawną wydajnością i czasem obróbki
  • Wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, zwartą, jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną
  • Wysoka stabilność wymiarowa
  • Przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka)
  • Stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną
  • Zapewnia elastyczność montowanych elementów
  • Aprobata ITB 7849/2016; Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr-020-UWB-2355/W; KDWU 26/00 z 6.05.2017

Zastosowanie produktu:

Wypełnianie szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30 wg normy PN-EN 13501-2:2016 (lub niższej klasy). Ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy liniowych, o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych, wg normy PN-EN 1366-4+A1:2011. Do stosowania wewnątrz budynków, do wypełniania złączy liniowych pomiędzy elementami wykonanymi z betonu, żelbetu lub murowanymi z bloczków z betonu komórkowego, cegły silikatowej lub ceramicznej (pełnej, kratówki, dziurawki) na spoinach pełnych, o gęstości co najmniej 600 kg/m3 i grubości 15 cm lub 25 cm (zgodnie z dokumentacją). Uszczelnione złącza liniowe zgodnie z dokumentacją za pomocą piany Den Braven PUR FOAM FIRE (DBS-9802 PUR) lub Den Braven GUN FOAM FIRE (DBS-9802 NBS), w kombinacji z kitem silikonowym Den Braven SILIKON FIRE (Pyropol), sznurem dylatacyjnym Den Braven PE Round Profile o średnicy φ 15 mm lub φ 40 mm, niepalną wełną mineralną, skalną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m3 zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2:2016 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (w zależności od rozwiązania). Ponadto, w przypadkach, gdy nie jest wymagana odporność ogniowa, pianę można stosować do uszczelniania przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami okien i drzwi (drewnianych, stalowych lub z PVC), przy czym nie zastępują one mechanicznego mocowania do przegrody budynku.

Dane techniczne:

Baza: Polyurethane
Całkowita wydajność piany: EN 17333-1 750 ml = 40-45 liter
Czas obróbki: EN 17333-3 20-40 minutes
Czas utwardzania: 80-100 minutes
Gęstość: 15-20 kg/m3
Klasa reakcji na ogień: B1
Odporność na dotyk: EN 17333-3 11-12 minutes
Odporność termiczna: -40°C to +90°C
Przewodność termiczna: 30-35 mW/m.K
Temperatura aplikacji: +5°C to +35°C
Zamknięte komórki: ± 70%

Sposób użycia:

Temperatura butli w czasie pracy od + 5°C do + 30°C (optymalnie od + 15°C do + 25°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsnąć kilkanaście razy, by wymieszać zawartość. Jeżeli przerwa w aplikacji trwała ponad 3 minuty, przed dalszym użyciem ponownie wstrząsnąć. Przed nakręceniem butli na
pistolet, w celu łatwiejszego demontażu, nasmarować gwint w gnieździe pistoletu wazeliną lub spryskać za pomocą środka Den Braven Smar teflonowy PTFE lub Den Braven Spray do uszczelek i zawiasów. Nakręcić butlę na pistolet. Nacisnąć kilka razy cyngiel, aż wyrówna się ciśnienie i strumień piany. Ramy okienne, drzwiowe, cienkie profile zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek, a parapety dociążyć na czas aplikacji i schnięcia piany. Dla optymalnej struktury piany, skrócenia czasu schnięcia oraz zwiększenia przyczepności, szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianą zrosić wodą za pomocą rozpylacza (nie dotyczy pracy, gdy temperatura < 0°C). W czasie pracy pistolet z butlą trzymać w pozycji pionowej. Szczeliny wypełniać w ok. 60-70% (70-80% w przypadku większych szczelin). Po zakończeniu pracy pistolet wyczyścić za pomocą czyścika do piany Den Braven Universal PU-Cleaner. Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię piany zabezpieczyć przed UV za pomocą maskownic, kitów uszczelniających, tynku, gładzi, zapraw itp. Maksymalna szerokość szczeliny 40 mm (przy montażu drzwi zaleca się, aby szczelina między murem a ościeżnicą wynosiła maksymalnie 20 mm).

Okres trwałości:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji

SKU:  24182 EAN: 4016960012003 Category: Tags: , ,
Ostatnio oglądane