Pianoklej do murowania TYTAN SZARY – 870ml

Preparat do murowania. Pianoklej do murowania TYTAN SZARY.

Logo Tytan Proffesional
Cena

66,90 

/ szt.

Cena podstawowa

5 in stock

Produkt do murowania TYTAN:

Profesjonalny, nowoczesny i gotowy do użycia pianoklej do murowania na cienkie spoiny. Produkt przeznaczony do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów z bloczków z betonu komórkowego, bloczków silikatowych oraz szlifowanych pustaków ceramicznych o wysokiej dokładności wymiarowej.

Jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, wznoszenie ścian jest o wiele łatwiejsze. Pianoklej do murowania wykazuje bardzo dobrą przyczepność do typowych elementów murowych takich jak: beton zwykły i komórkowy, pustaki ceramiczne, cegła, silikat.

Właściwości produktu:

 • zastosowanie w niskich temperaturach nawet od -100C*
 • doskonała izolacyjność termiczna poprzez eliminację mostków termicznych
 • nie wymaga użycia prądu, wody oraz specjalistycznego sprzętu
 • odporność na powstawanie pleśni i grzybów
 • może być stosowany do ścian nośnych i działowych
 • trwałe i mocne połączenie już po dwóch godzinach
 • “Ozon-friendly” oznacza to, że produkt nie zawiera freonów – gazów typu
 • Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

Zastosowanie produktu:

 • budowa domków jednorodzinnych lub budownictwo wielorodzinne
 • murowanie ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego, silikatu lub ceramiki szlifowanej
 • murowanie ścianek działowych z ceramiki szlifowanej, silikatu lub betonu komórkowego

Dane techniczne:

Kolor: szary
Temperatura aplikacji:
od -100C do +300C (dla bloczków z betonukomórkowego i silikatów)
od -50C do +300C (dla pustaków ceramicznych szlifowanych)
Temperatura puszki: od +100C do +300C
Temperatura podłoża: od -100C do +300C (dla bloczków z betonu komórkowego i silikatów) / od -50C do +300C (dla pustaków ceramicznych szlifowanych)
Czas korekty (dla bloczków z betonu komórkowego i silikatów): < 3 min * Pełne utwardzenie: 24 h * Współczynnik przewodzenia ciepła (dla zaprawy wolno spienionej): ≤ 0,036 W/mK Wydajność dla ścian o grubości: ≤ 130 mm 50-60 mb **

Sposób użycia:

• założyć rękawiczki ochronne
• pierwsza warstwa pianokleju musi być aplikowana na warstwę elementów murowych ułożonych i wypoziomowanych na tradycyjnej
zaprawie cementowej
• w przypadku elementów murowych o szerokości >13 cm zaaplikować pianoklej w postaci dwóch równoległych do dłuższej krawędzi
elementu murowego warkoczy w odległości ok. 3- 5 cm od każdej z krawędzi bloczka
• dla elementów murowych o szerokości <13 cm zaaplikować jeden warkocz pianokleju wzdłuż elementu murowego po środku jego szerokości • dla elementów murowych z betonu komórkowego i silikatów warkocz nakładanego pianokleju powinien mieć średnicę minimum 2-3 cm • dla ceramicznych elementów murowych średnica warkocza powinna wynosić min 5-6 cm • czas na położenie bloczka na nałożony pianoklej wynosi do 3 minut – warkocz nie powinien tworzyć naskórka • po przyłożeniu elementu murowego należy go docisnąć tak, aby uzyskać jak najcieńszą spoinę, wyrównać poprzez postukiwanie gumowym młotkiem • korekta w poziomie nie powinna wynosić więcej niż 5 mm • jeśli musimy oderwać pustak/bloczek należy ponownie nałożyć pianoklej • narożniki murowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta elementów murowych • nadproża układać zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami montowania nadproży • po pełnym utwardzeniu pianokleju należy zabezpieczyć go przed działaniem promieniowania UV używając np. tynku

Okres trwałości:

Data ważności i numer partii na opakowaniu. Produkt przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach, w pozycji pionowej („zaworem do góry”). Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Przechowywanie w temperaturze wyższej niż +30°C skraca okres przydatności produktu do użycia, wpływając negatywnie na jego parametry. Istnieje możliwość przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dłużej jednak niż 7 dni (z wyłączeniem transportu). Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z pianoklejem w temp. powyżej + 50°C ani w pobliżu otwartego ognia. Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do blokady zaworu. Puszki nie wolno zgniatać ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu. Nie przechowywać produktu w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku

SKU:  49899 EAN: 5902120090761 Category: Tags: ,
Ostatnio oglądane