Plastyfikator do betonu PLASTIMIX M DEN BRAVEN – 1L

Sprawdź cenę i aktualny stan w sklepie
Kontakt: info@e-adams.pl

Sprawdź cenę i aktualny stan w sklepie
możliwy dowóz w okolicach Żar

Plastyfikator do betonu PLASTIMIX M DEN BRAVEN – 1L

Płynny plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich
Dozowanie: 0,3 – 0,5% wagowo w stosunku do cementu, czyli 300 – 500 ml na 100 kg cementu
Uplastycznia i napowietrza zaprawy cementowe, redukuje ilość wody zarobowej, potrzebnej do uzyskania pożądanej konsystencji mieszanki.

plastyfikator do betonu, DenBraven Żary, plastyfikator den braven, PLASTYFIKATOR W PŁYNIE, płynny plastyfikator do zapraw murarskich, plastyfikator do zapraw tynkarskich, Centrum Handlowe Adams, Plastmix M, Den Braven Żary

Jako płynna forma plastyfikatora proszkowego, Plastyfikator do betonu PLASTIMIX M DEN BRAVEN czyni łatwiejszym niż proszek uzyskanie wysokiej jednorodności mieszanki przy temperaturze otoczenia bliskiej 0°C, gdy woda ma tendencję do zamarzania. Uplastycznia i napowietrza cementowe zaprawy murarskie i tynkarskie, dając możliwość prowadzenia robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C) oraz gdy warunki pogodowe i brak zaplecza budowlanego uniemożliwiają składowanie wapna hydratyzowanego.

Właściwości

– uplastycznia i napowietrza zaprawy cementowe
– poprawia mrozoodporność utwardzonej zaprawy
– zwiększa odporność świeżej zaprawy na mróz (do -2°C)
– poprawia twardość tynku
– przeciwdziała pęknięciom tynku
– wpływa na poprawę przyczepności zaprawy do cegły
– podnosi komfort pracy (łatwe nakładanie, układanie, rozprowadzanie zaprawy; zaprawa dłużej zachowuje plastyczność, ma wyższą penetrację, nie spływa i nie rozwarstwia się)
– redukuje ilość wody zarobowej, potrzebnej do uzyskania pożądanej konsystencji mieszanki
– obniża skurcz zaprawy
– zaprawa jest bardziej odporna na rysy, pęknięcia, mniej nasiąkliwa, bardziej odporna na opady atmosferyczne i cykle zamarzania/rozmarzania
– podwyższa wydajność i produktywność mieszanki
– zmniejsza ryzyko wykwitów i zacieków
– zapewnia łatwe i kontrolowane dozowanie – minimalizacja odpadów
– do zastosowania w większości zapraw murarskich i tynkarskich, niezależnie od kruszywa

Zalecenia

Zamieszać przed użyciem. Dodawać bezpośrednio do betoniarki z wodą zarobową lub rozprowadzić w wodzie wcześniej, przed jej dodaniem do betoniarki. Mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Przy mieszaniu ręcznym, szczególnie starannie wymieszać w celu uzyskania dobrej plastyczności. Dla uzyskania optymalnego efektu, należy wykonać kilka mieszanek próbnych z docelowego piasku i cementu, dozując różne ilości plastyfikatora. Do ostatecznego zastosowania wybrać mieszankę o prawidłowych parametrach ciekłości i najmniejszej ilości dodatku – patrz tabela poniżej. Stosować przy temperaturze do -2°C. Nie można stosować z innymi dodatkami uszlachetniającymi lub przeciwmrozowymi.

Ograniczenia

Nie stosować przy temperaturze otoczenia poniżej -2°C lub gdy prognozowany jest spadek do temperatury poniżej -2°C w ciągu 24 godzin od zastosowania produktu. Przekroczenie ustalonej proporcji środka jest niepożądane.

Okres trwałości

24 miesiące. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.

Ostatnio oglądane