Wylewka samopoziomująca SOPRO FLOOR WS 3.70 EXTREME 3-70mm – 25kg

Szybkowiążąca, elastyczna wylewka samopoziomująca SOPRO FLOOR WS 3.70 EXTREME 3-70mm z włóknami, idealna pod różne okładziny podłogowe, z regulowalnymi parametrami dzięki ilości wody.

Cena

75,90 

/ szt.

Cena podstawowa

31 in stock

Opis:

Szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, elastyczna, cementowa wylewka samopoziomująca SOPRO FLOOR WS 3.70 EXTREME 3-70mm pod wszelkiego rodzaju okładziny podłogowe. Bardzo dobre parametry robocze i właściwości modelowania dzięki możliwości zmiany ilości wody zarobowej.

 • Do warstw o grubości od 3 do 70 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie: ok. 25 N/mm2 po 28 dniach (jako wylewka samopoziomująca)
 • Wytrzymałość na zginanie: ok. 5 N/mm2 po 28 dniach (jako wylewka samopoziomująca)
 • Samopoziomująca lub do kształtowania spadków
 • Elastyczna
 • Znakomite właściwości robocze
 • Nanoszenie ręczne lub pompą
 • Długi czas użycia: ok. 30 minut
 • Możliwość układania płytek ceramicznych już po 2-3 godzinach
 • Do stosowania na podłogi drewniane, płyty OSB, lastrico, istniejące okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego
 • Do stosowania na podłogi ogrzewane
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz2), na podłogi
 • Spełnia wymagania CT-C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

sopro floor ws 3.70 grafika

Właściwości:

Sopro FLOOR WS 3.70 jest cementową, samopoziomującą, szybkowiążącą wylewką do podłóg, do wykonywania równych i gładkich powierzchni w pomieszczeniach oraz masą szpachlową do kształtowania spadków. Możliwość wylewania pompą do mas samopoziomujących. Sopro WS 3.70 cechuje bardzo dobra rozpływność, wysoka wytrzymałość oraz przyczepność do podłoża.

Zastosowanie:

Jako wylewka samopoziomująca do wyrównywania podłoży mineralnych oraz do wytwarzania równych i gładkich powierzchni w pomieszczeniach, pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego, wykładziny tekstylne i elastyczne, parkiet oraz jako stabilna masa szpachlowa do kształtowania spadków do 4% w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na balkonach, tarasach itp. Tworzy optymalne, równe podłoże pod następnie wykonywane uszczelnienie zespolone. W pomieszczeniach i na zewnątrz. W obszarach zewnętrznych wykonana wylewka musi zostać odpowiednio zabezpieczona/uszczelniona (np. Sopro TDS 823, Sopro DSF® 423/523/623, Sopro AEB® plus).

Zalecane podłoża:

Jastrychy cementowe; powierzchnie z betonu i betonu nieobrobionego (sezonowane co najmniej 3 m-ce); istniejące, trwałe okładziny ceramiczne, z kamienia naturalnego, lastrico; drewno; jastrychy magnezjowe oraz jastrychy anhydrytowe.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione warstw zmniejszających przyczepność (jak np. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostałości farb i lakierów, resztki klejów do wykładzin podłogowych). Rysy występujące w jastrychu należy skleić (zszyć za pomocą klamer) żywicą Sopro SH 649. Jastrychy cementowe muszą być sezonowane min. 28 dni i być suche tzn. wykazywać wilgotność poniżej 2% wag. Jastrychy wykonane z zastosowaniem szybkowiążących spoiw np. Sopro Rapidur® B5 są gotowe do układania płytek już po 3 dniach. Ogrzewane jastrychy cementowe przed rozpoczęciem układania muszą zostać poddane procedurze wygrzewania wstępnego i uzyskać wynik pomiaru wilgotności ≤ 2,0% wag. Po obwodzie ścian i elementów konstrukcyjnych, przechodzących przez posadzkę zamontować taśmę dylatacji brzegowej, aby zapobiec powstawaniu naprężeń i wypływaniu jastrychu. Podłoża drewniane muszą być trwale suche, wentylowane, stabilne, przymocowane wkrętami. W przypadku podłoży drewnianych, po szpachlowaniu wyrównującym do 20 mm grubości warstwy, zalecamy zastosowanie płyt Sopro FDP 558 o grubości 4/7/9/12 mm (patrz: karta techniczna produktu), dla zwiększenia sztywności podłoża i poprawy izolacyjności akustycznej. Okładzina układana jest bezpośrednio na płytach Sopro FDP 558. Masa
szpachlowa w grubości warstwy powyżej 20 mm może być nakładana bez płyt Sopro FDP. W przypadku warstwy o grubości od 10 mm alternatywnie zalecamy zastosowanie siatki zbrojącej pancernej Sopro PG-X 1188 zgodnie z kartą techniczną. W zastosowaniu wraz z tą siatką do przygotowania wylewki Sopro FLOOR WS 3.70 należy użyć maksymalnej ilości wody zarobowej, podanej w karcie technicznej. Jastrychy anhydrytowe muszą być odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane preparatem Sopro MGR 637 lub Sopro EPG 1522 z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511. Obowiązują wytyczne, zalecenia i normy branżowe oraz ogólnie przyjęte zasady techniki budowlanej.

Sposób użycia:

25 kg wylewki Sopro FLOOR WS 3.70 wymieszać mechanicznie z 4,75 – 5,25 l wody, na jednolitą masę, bez grudek. Wymieszany materiał wylać na podłogę i równomiernie rozprowadzić przy pomocy rakli lub pacy na przygotowanym podłożu, możliwie w jednym cyklu roboczym. Dla uzyskania powierzchni bez pęcherzyków powietrza, w zależności od grubości warstwy, świeżą masę samopoziomującą należy przewalcować odpowiednim walcem kolczastym. Świeżą wylewkę chronić przed przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem. Do wykonania powierzchni ze spadkiem ilość wody zredukować do 3,5 – 4,0 l na 25 kg Sopro FLOOR WS 3.70. Wymaganą grubość warstwy w miarę możliwości nałożyć w jednym cyklu pracy. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz w zastosowaniach zewnętrznych na warstwie szpachli należy wykonać uszczelnienie za pomocą np. Sopro FDF 525 (tylko w pomieszczeniach), Sopro DSF® 423/523/RS 623 lub Sopro TDS 823. W przypadku dużych powierzchni szpachla może być wymieszana i nanoszona przy pomocy pompy. Z reguły szpachlowana powierzchnia nie wymaga szlifowania, ponieważ dzięki uniwersalnej konsystencji Sopro FLOOR WS 3.70 jest odpowiednio gładka.

Grubość warstw:

Od 3 do 70 mm

Proporcje mieszania:

Jako wylewka samopoziomująca 4,75 – 5,25 l wody / 25 kg Sopro FLOOR WS 3.70 extreme
Jako szpachla do kształtowania spadków 3,5 – 4,0 l wody / 25 kg Sopro FLOOR WS 3.70 extreme

Czas użycia:

30 – 40 minut

Temperatura stosowania:

Od +5°C do +25°C (podłoże, powietrze, materiał)

Zużycie:

Ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Ostatnio oglądane