Plastyfikator w płynie ADMIX LIQUID JURGA – 5L

Sprawdź cenę i aktualny stan w sklepie
Kontakt: info@e-adams.pl

Plastyfikator w płynie ADMIX LIQUID – 5L

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich Jurga
Plastyfikator w płynie do zapraw cementowych – murarskich i tynkarskich. Uplastycznia zaprawy, poprawia kleistość i przyczepność, zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje wykwity, zwiększa objętość mieszanki.

plastyfikator w płynie admix iquid 1l, Jurga plastyfikator, Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

ADMIX LIQUID gotowa do użycia, płynna domieszka uplastyczniająca i napowietrzająca zaprawy murarskie i tynkarskie. Poprawia urabialność zapraw, co ułatwia nakładanie i formowanie jej na murach i ścianach. Plastyfikator zwiększa jednorodność, kleistość i przyczepność gotowej zaprawy do podłoża. Nie spływa z powierzchni. Ogranicza powstawianie wykwitów na tynkowanych i wymurowanych elementach. Redukuje użycie wody zarobowej. Napowietrza zaprawy, zwiększa ich objętość oraz odporność gotowego wyrobu na niskie temperatury. Mieszanka z dodatkiem ADMIX LIQUID nie osiada pod ciężarem cegieł lub bloczków. Domieszkę można stosować z wszystkimi cementami normowymi. ADMIX LIQUID charakteryzuje się wysoką wydajnością, obniża koszty. Jest to domieszka bezchlorkowa, nie powoduje korozji elementów metalowych.

Sposób użycia

ADMIX Liquid powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do wagi cementu ( tj. od 75ml do 150ml na 25kg cementu ). Dokładnie wymieszać. UWAGA: Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Preparat chronić przed nagrzaniem i mrozem.

Zalecenia bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie połykać. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Okres ważności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Sprawdź cenę i aktualny stan w sklepie
możliwy dowóz w okolicach Żar

Ostatnio oglądane